วัดพระบาทภูพานคำ จ.ขอนแก่น

วัดพระบาทภูพานคำ  จ.ขอนแก่น

เมื่อกล่าวถึงเรื่องวัดวาอาราม มีมากมายหลายแห่ง รวมถึงวันพระพุทธบาทภูพานคำนี้ด้วยค่ะ  เป็นอีกวัดที่ผู้คนนับถือและนิยมมาท่องเที่ยวกราบไหว้  ชมวิววัดบนยอดเขานี้  ได้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเองและครอบครัว   อีกทั้งยังได้ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้ดูและอวดเพื่อนๆบน เฟสบุ๊คอีกด้วยค่ะ  ใครเห็นเป็นต้องแวะ  อย่าพลาดกันนะคะ

ชื่อ :   วัดพระพุทธบาทภูพานคำ
ที่อยู่ :   อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่สำคัญ : มณฑปพระพุทธบาท สร้างเพื่อครอบรอยพระบาทอันเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงจตุรมุข ที่ทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสร้างถวาย เมื่อ พ.ศ. 2506-2510
ศาสนาที่สำคัญ :    หลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อภูพานคำ ตามที่ชาวบ้านเรียกขานกันเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สีขาว
สิ่งที่สำคัญ  :  บันไดนาค มีจำนวน 1,040 ขั้น ,พระพุทธรูปปางต่างๆ, พระสังกัจจายนะ ,รูปปั้นยักษ์ ,ถ้ำปัญจวัคคีย์, ร่องรอยประทับตามลานหินต่างๆ  เป็นต้น
ประวัติที่สำคัญ  :    พระอาจารย์บุญ ปัญญาวุฑโฒ พร้อมด้วยพระภิกษุ 4 รูป ได้เดินธุดงค์แสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมเพียรภาวนา ผ่านมาถึงสถานที่แห่งนี้ (เทือกเขาภูพานคำ) เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะสงบวิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้หยุดพักบำเพ็ญเพียรภาวนา และได้พากันออกเดินเสาะแสวงหาน้ำฉัน ได้พบบ่อน้ำแห่งหนึ่งมีน้ำไหลซึมออกมามิได้ขาด มีรอยเท้าสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดมาดื่มกิน จึงได้ให้สามเณรที่มาด้วยขุดดินที่ทับถมอยู่ออก ส่วนพระภิกษุก็ช่วยกันขนดินและใบไม้ออกไปให้พ้นจากปากบ่อ เมื่อขนเอาดินโคลนและใบไม้ที่ทับถมออกไปหมดแล้ว พิจารณาดูบ่อน้ำมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อประชาชนทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงได้จัดงานสมโภชฉลองรอยพระบาท และได้อาศัยน้ำในบ่อดื่มกินกัน อยู่ต่อมาไม่นานด้วยอานุภาพแห่งนิมิต หรือพุทธนิมิตยากที่จะคาดเดา ได้เกิดปาฏิหาริย์แสงสว่างไสวบริเวณรอยพระบาทตามต้นไม้ใบหญ้า ในเวลากลางคืนตลอด 7 คืน จึงได้หายไป กำนันนิลซึ่งเป็นเจ้าของที่แห่งนี้ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นเป็นนิมิตมงคลอันดี เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ถวายที่ดินแห่งนี้สร้างวัดถวายให้ถาวรในพระศาสนาต่อไป