บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย  จ.ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไมต่างๆ ร่มรื่นและในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลายพันธุ์มากมาย มีเรือสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่นในบึง นอกจาก นั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด  ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมาย  เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ภูพลาญชัย   สนามเด็กเล่น

ที่อยู่    :  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
      เป็นที่เคารพบูชาของชาว ร้อยเอ็ด  พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้  พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้

ภูพลาญชัย     มีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ำตกจำลอง
สนามเด็กเล่น    นกชนิดต่างๆ สวนสุขภาพ เป็นสวนออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออก กำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาว ร้อยเอ็ด