น้ำตกแสงจันทร์ จ.อุบลราชธานี

น้ำตกแสงจันทร์ จ.อุบลราชธานี

น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู หนึ่งเดียวในเมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้นหนาว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว น้ำตกแสงจันทร์จำนวนมาก น้ำตกที่ธรรมชาติสร้างขึ้น หาดูได้ยาก และมีไม่กี่ที่ในอุบลที่สวยงามขนาดนี้ แวะมาชมความมหัศจรรย์ของน้ำตกแห่งนี้ได้ เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้  ไม่ดูไม่เห็น นะคะ

ชื่อ : น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู
ที่ตั้ง : บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว : ฤดูฝน – ฤดูหนาว

ความเป็นมา : ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น น้ำตกแสงจันทร์ นั้น เพราะว่า สายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่าง กลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ